COVID-19

LABAS ZIŅAS VASARAS SAULGRIEŽOS!

21.06.2021 plkst. 17:00 Sporta klubs ALfitness atsāks savu darbību!

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, būs noteikumi kuri mums visiem ir jāievēro!
Apmeklējot sporta klubu Jums būs nepieciešams kāds no sekojošiem dokumentiem:
1. Covid negatīvs tests. Tests ir derīgs 48 stundas. Testa veikšana ir bezmaksas līdz š.g. 01. augustam. Administratoram Tev būs jāuzrāda izdrukāts tests vai jāparāda tas elektroniski + jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.
2. Covid 19 pārslimojušie (ja esi pārslimojis pēdējās 180 dienas), administrācijā Tev būs jāuzrāda izdrukāts sertifikāts vai jāuzrāda elektronisks sertifikāts PDF formātā + jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.
3. Ja esi vakcinēts (14 dienas pēc otrās vakcīnas Moderna, BioNTech Pfizer, 14 dienas pēc vakcīnas Johnson & Johnson, 21 dienu pēc pirmās vakcīnas Oxford AstraZeneca), administrācijā Tev būs jāuzrāda izdrukāts sertifikāts vai jāuzrāda elektroniski sertifikāts PDF formātā + jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.
Ko varēsi apmeklēt:
• Trenažieru zāli- (Pirms treniņa, lūdzu noskaidro kluba noslogotību konkrētajā brīdī zvanot-29643315)
• Grupu nodarbības iekštelpās un ārā,
• Dušas un ģērbtuves,
Tāpat ņem vērā, ka katrā apmeklējuma reizē tev būs nepieciešams:
• Personīgais dvielis, ko treniņa laikā klāt uz trenažieriem,
Sportosim droši un ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus, lai to būtu vieglāk ievērot noteikumus, visā klubā esam izvietojuši saistošos, informatīvos materiālus, tāpat pilnu info par noteiktajiem ierobežojumiem vari iegūt pie atbildīgajām personām administrācijā!
Būsim pacietīgi un saprotoši, laicīgi plānosim treniņus, visus neskaidros jautājumus noskaidrosim pirms treniņa, negācijas un aizspriedumus atstāsim aiz kluba durvīm!
ВНИМАНИЕ!
21.06.2021 в 06:30 Спортивный клуб ALfitness возобновляет свою деятельность!
Принимая во внимание меры безопасности, установленные страной, будут правила, которым мы все должны следовать!
Поэтому при посещении спортивного клуба ALfitness вам понадобится один из следующих документов:
1. Covid-отрицательный тест. Тест действителен в течение 48 часов. До этого года тест бесплатный. 1 августа Администратор должен будет предъявить распечатанный тест или показать его в электронном виде + предъявить документ, удостоверяющий личность.
2. Пациентам с Covid 19 (если вы болели в течение последних 180 дней) вам необходимо будет предъявить распечатанную справку или предоставить электронную справку в формате PDF + предъявить документ, удостоверяющий личность, администрации.
3. Если вы прошли вакцинацию (14 дней после второй вакцины Moderna, BioNTech Pfizer, 14 дней после первой вакцины Johnson & Johnson, 21 день после первой вакцины Oxford AstraZeneca), вам необходимо будет предоставить распечатанный сертификат или PDF-файл. справка в электронном виде в администрацию + предъявить документ, удостоверяющий личность.
Что сможете посетить:
• Тренажерный зал – (перед тренировкой, пожалуйста, выясните заполненность клуба в конкретный момент, звоня-29643315)
• Групповые тренировки – в помещении и вне помещения,
• Душевые и раздевалки,
Также учтите, что при каждом посещении вам понадобятся:
Персональное полотенце должно быть на тренажерах во время тренировки
Давайте заниматься спортом безопасно и соблюдать ограничения, установленные государством, чтобы было проще соблюдать правила, мы разместили обязательные, информационные материалы по всему клубу, а также полную информацию о установленных ограничениях можно получить у ответственных лиц в администрация!
Будем терпеливыми и понимающими, вовремя спланируем тренировки, выясним все неясные вопросы перед тренировкой, оставим отрицания и предубеждения за дверями клуба!
Darba laiks svētku nedēļai:
21.06-18:00 līdz 21:00
22.06-8:00 līdz 11:00 un no 17:00 līdz 21:00
23.06 un 24.06 klubs nestrādās
25.06-9:00 līdz 13:00
26.06 un 27.06 klubs nestrādās
Darbosies tikai trenažieru zāle un notiks āra treniņi kā līdz šim.

Sākot ar 28.06 Kluba darba laiks:

P-Piekt no 8:00 līdz 11:00 un no 17:00 līdz 21:00

Darbosies trenažieru zāle un notiks grupu treniņi gan iekšā, gan ārā. (saraksts būs pieejams nedaudz vēlāk).